Анонс

hover background

Reads:
56

 План проведення заходів до відзначення 100-я від дня народження В.О. Сухомлинського

1. Перегляд презентації на книгу Івана Цюпки  «Добротворець».
(Жовтень 2017р.  Педрада)

2. Ознайомлення з рекомендаційним списком «Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу до виховання школяра».
     (Січень 2018 р. Педагогічні читання)

3.Перегляд презентацій«Думки про виховання»,  «Розумне, добре, вічне», буктрейлер  «Батьківська педагогіка».
(Січень2018 р. Педагогічні читання)

4. Випуск бібліографічного дайджесту «100 років від дня народження Василя Сухомлинського (1918— 1970)». 
(Протягом  2017 – 2018 н.р.)

5. Виховний захід на тему: «Я ніколи в житті не належав собі» з використанням презентацій: «Науковець, педагог-новатор, чудова людина…», «Історія одного життя»; буктрейлера на книгу «Серце віддаю дітям».
 (Вересень 2018 р.)

6.  Викладка літератури «В.О. Сухомлинський – наш сучасник, наша історія і наше майбутнє». 
(Вересень 2018 р.)

Матеріали присвячені В. О. Сухомлинському

Документ Word. Сценарій виховного заходу по Сухомлинському

Документ Publisher. Бібліографічний дайджест

Буктрейлер на книгу "Серце віддаю дітям"
БУКТРЕЙЛЕР Батьківська Педагогіка


Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу до виховання школяра

(Рекомендований бібліографічний  список літератури
до 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського)

Особистісно–орієнтований – один із найефективніших підходів до реформування сучасної освіти. Проте робота щодо розробки теорії і методики особистісно-орієнтованої освіти та виховання поки ще далека від завершення і, передусім, це стосується їх концептуальної основи. У працях класиків української педагогіки К. Д. Ушинського,  А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського містяться всі або майже всі положення, що можуть бути покладені в основі сучасної концепції особистісно-орієнтованого навчання й виховання.

Рекомендаційний бібліографічний список «Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу до виховання школяра»  містить інформацію про висвітлення проблем особистісного підходу до виховання через призму творчого доробку видатного педагога Василя Сухомлинського.

  •      Алєксєєва В.І. Виховуємо особистість [Текст] / В. Алєксєєва // Виховна робота. – 2005.     - № 1. – С. 14 – 16.
  •     Антонець М. Дитиноцентричні домінанти у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського [Текст]  / М. Антонець // Рід. шк. – 2010. – №9. – С. 18 – 21.
  •    Антонець М.   Книга В. О. Сухомлинського "Як виховати справжню людину" в контексті діалогу щодо духовно-моральних цінностей [Текст] / М. Антонець // Рід. шк. – 2009. – №8-9. – С. 11 – 13.
  •    Антонець М.  Проблема взаємостосунків учителя і учнів у поглядах В. О. Сухомлинського [Текст] / М. Антонець // Рід. шк. – 2005. - №9-10. – С. 3 – 8.
  •    Болкова З. Управління процесом особистісного розвитку учня через диференційовані динамічні групи [Текст]  / З. Болкова // Позакл. час. – 2007. – №6. – С. 7 – 14.
  •    Вершинін В.   Виховання, орієнтоване особистістю [Текст] / В. Вершинін // Шк. світ. – 2009. – №35. – С. 1 – 9.
  •    Луцюк А.В. Сухомлинський  про духовність особистості [Текст]/ А Луцюк // Педагогічний пошук. – 2008. - № 2. – С. 10 – 12.
  •    Миколайчук Н.   Особистісно зорієнтоване виховання в системі позакласної роботи з літератури [Текст]  / Н. Миколайчук // Укр. мова і л-ра в шк. – 2009. – №6. – С. 59 – 64.
  •    Новикова Н. Формування класного колективу як компонент особистісно орієнтованого виховання [Текст] / Н. Новикова // Рід. шк. – 2007. – №1. – С. 23 – 25.
  •    Омельченко Л.   Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу особистості учня [Текст] / Л. Омельченко // Класному керівникові усе для роботи. – 2009. – №1. – С. 6 – 10.
  •    Особистісно зорієнтоване виховання – нова освітня філософія [Текст] // Позакл. час. – 2011. – №4. – С. 42 – 47.
  •    Особистісно зорієнтовані технології у виховному процесі [Текст] // Позакл. час. – 2011. – №4. – С. 47 – 54.
  •    Особистісно орієнтований підхід до організації діяльності з творчо обдарованими дітьми [Текст] // Розкажіть онуку. – 2011. – № 9. – С. 2 – 16.
  •    Потанюк Л. Гуманістичні ідеї у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського [Текст] / Л. Потанюк // Педагогічний пошук. – 2008. – № 2. – С. 13 – 15.
  •    Сухомлинський В.О. Як  виховувати справжню людину [Текст] / В. Сухомлинський // Вибр. тв. : у 5 т. – К., 1976. – Т. 2. – С.149 – 416.   
  •    Сухомлинський В.О. Як любити дітей [Текст] / В. Сухомлинський // Вибр. тв. : у 5 т. – К., 1976. – Т. 5. – С.292– 308.

Комментарии:


Оставить комментарий


Меню


Ми у Фейсбуці

lorem
Посилання

lorem

lorem

lorem

lorem

lorem

lorem


de