Атестація педагогічних працівників

hover background

Reads:
96


Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України організовано та проведено атестацію педагогічних працівників ДНЗ «Нововолинський ЦПТО» у 2017-2018 навчальному році. З цією метою на початку навчального року була створена атестаційна комісія І рівня, яка прагнула підійти з об’єктивністю в оцінюванні діяльності педагогів, комплексної оцінки професійної майстерності педпрацівників,  підвищення їхньої відповідальності за результати роботи.


 В закладі професійно-технічної освіти були створені всі умови для успішного проведення атестації, своєчасно видані необхідні накази, розроблені та затверджені заходи з підготовки та проведення атестації. Атестація базувалася на принципах демократизму, колегіальності, доступності та гласності, неперервної самоосвіти й самовдосконалення. 
У 2017-2018 навчальному році  атестувались сім викладачів, 9 майстрів виробничого навчання, бібліотекар і керівник гуртка художньої творчості. Що становить 20% від загальної кількості педпрацівників навчального закладу. Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за відповідним фахом.


Педагоги на високому науковому та методичному рівні провели відкриті уроки. Кожен із них продемонстрував володіння інноваційними технологіями та уміння застосовувати  інтерактивні методи навчання. Глибокі й міцні знання та навички  продемонстрували їх вихованці      
За атестаційний період педагогами у розрізі методичної роботи було проведено відкриті заходи на обласному рівні, предметні тижні та тижні професій. З метою підвищення інтересу до навчальних предметів, розширення кругозору учнів відбувалися різноманітні позаурочні заходи, що сприяло розвитку творчих здібностей учнів.


Найбільш повно та яскраво особистості педагогів проявилися в ході творчих звітів. Кожен із них продемонстрував свою методичну та фахову майстерність, вміння володіти аудиторією, вільно висловлюватися. На засіданнях методичних комісій були створені оптимальні умови для активізації творчої діяльності педагогів (вчителі готували доповіді, повідомлення, обмінювалися досвідом, проводили відкриті заходи для колег). Педагоги поновили методичні картки, у яких відзначили свою участь у методичній роботі центру, підвищення своєї кваліфікації; заповнили діагностичні анкети, які дали змогу простежити рівень професійної майстерності педагогів.    Слід відзначити високий рівень оформлення дидактичних і методичних матеріалів, підготованих за атестаційний період. 


За підсумками проведення атестації педпрацівників, яке відбулось 30 березня, усі педагоги визнані як такі, що відповідають займаній посаді, 2 викладачам присвоєні кваліфікаційні категорії, щодо 6 працівників порушено клопотання перед атестаційною комісією управління освіти, науки та молоді про присвоєння педагогічного звання.

 

Комментарии:


Оставить комментарий


Меню


Ми у Фейсбуці

lorem
Посилання

lorem

lorem

lorem

lorem

lorem

lorem


de